НП „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И СПОРТА“ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – Пловдив, ще кандидатства за участие в НП „Заедно в изкуствата и спорта“ за учебната 2024/2025 година за сформиране на следните групи и отбори:

Модул 1. Изкуства 

Групи и специалисти, които да ги водят:

  1. Инструментален оркестър ФАНФАРИ ДЖУНИЪР, V–VII клас, с ръководител – специалист по музикална педагогика или ръководител на духов оркестър
  2. Музикална формация за изпълнение на съвременна популярна музика ILLUSION BAND, VIII–XII клас, с ръководител – специалист по музикална педагогика или специалист в сферата на поп музикалното изкуство
  3.  Група за изящни изкуства АРТ АКАДЕМИЯ, V – VІІ клас, с ръководител – специалист по изобразително изкуство

Модул 2. Спорт

Отбори и специалисти, които да ги водят:

  1. Футбол, момчета, I – IV клас, с ръководител – учител по физическо възпитание и спорт и/или треньор по „Футбол“
  2. Волейбол, юноши, VIII–IX клас – учител по физическо възпитание и спорт или треньор по „Волейбол“
  3. Волейбол, девойки, XI–XII клас – учител по физическо възпитание и спорт или треньор по „Волейбол“