Стипендии

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ
 ОТ УЧЕНИЦИТЕ НА  СУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” – ПЛОВДИВ, СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИЯ
за учебната 2021-2022 г.

Приложенията може да изтеглите от тук:

Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5
Приложение 6