Поправителни и приравнителни изпити

График за поправителни изпити 2024 г. (виж тук и тук)

График за изпит – ученик от минали години (виж тук)