Олимпиади

График за провеждане на олимпиади – общински кръг (виж тук)

Резултати от проведения на 09.01.2024г. Общински кръг на олимпиадата по физика. (виж тук)

Класирани ученици за областен кръг на олимпиадата „Знам и мога“ (виж тук)

Резултати от общинския кръг на олимпиадата „Знам и мога“ (виж тук)

Класирани ученици за областен кръг на олимпиадата по математика (виж тук)

Класирани ученици за областен кръг на олимпиадата по български език и литература (виж тук)

Резултати от общинския кръг на олимпиадата по български език и литература (виж тук)

Класирани ученици за областен кръг на олимпиадата по ХООС (виж тук)

Резултати на всички явили се на общински кръг на олимпиадата по ХООС (виж тук)

Класирани ученици за областен кръг на олимпиадата по физика (виж тук)

Класирани ученици за областен кръг на олимпиадата по биологоия и здравно образование (виж тук)

Класирани ученици за областен кръг на олимпиадата по география и икономика (виж тук)

Класирани ученици за областен кръг на олимпиадата по история и цивилизации (виж тук)

Резултати от общинския кръг на олимпиадата по история и цивилизации (виж тук)

Класирани ученици за областния кръг на олимпиада английски език (виж тук)

Резултати от общинския кръг на олимпиадата по английски език (виж тук)

Класирани ученици за областния кръг по философия (виж тук)

Резултати от общинския кръг на олимпиадата по философия (виж тук)

Класирани ученици за национален кръг кръг на олимпиадата Информатика и информационни технологии (виж тук)