Ръководство

д-р Ирена Душкова

Директор

Заместник-директор учебна дейност

д-р Цветана Димитрова

начален етап

Заместник-директор учебна дейност

Димитринка Вакрилова

прогимназиален етап

Заместник-директор учебна дейност

Ганка Петрова

гимназиален етап

Заместник-директор административна и стопанска дейност

Соня Мелоян

Заместник-директор административна и стопанска дейност

Мариана Чаова