Спорт за всички


От 01.I.2018 г.  СУ „Св.Паисий Хилендарски”  се  включи  и в  международен проект  Спорт за всички  с  продължителност – 30  месеца.

                                         СПОРТ  ЗА  ВСИЧКИ

    Основната цел на проекта е да направим спортните дейности достъпни за всички, ето защо целевите групи са:

 • младежки лидери и работещи в спортни организации, които организират спортни дейности като част от свободното време и дейности за развлечение, включващи младежки и спортни организации.
 • активни спортисти / треньори по физическо възпитание на деца със специални потребности в специализирани и общообразователни училища.
 • членове на семейства, които искат да се занимават със спортни дейности със своите деца с увреждания извън училище и които приемат способностите на децата си, а не се фокусират върху дефицитите им.

Ще бъдат разработени следните продукти:

 • Интелектуален продукт 1: База данни за приобщаващи спортни дейности в училища/младежки организации
 • Интелектуален продукт 2: Разработване на програма и материали за обучителния курс по проект “Спорт за всички”
 • Интелектуален продукт 3: Инструмент за онлайн самооценка чрез мобилно приложение, който ще подпомогне треньорите по масови спортове при оценката на усвоения от учениците материал.
 • Интелектуален продукт 4: Мобилно приложение за обучение, интегрирано в онлайн обучителен портал

               Начало: 01/01/2018

            Продължителност: 30 месеца        

  Партньори:
 • Пловдивски университет “П. Хилендарски” БЪЛГАРИЯ (координатор)
 • Национална асоциация на професионалистите, работещи с хора с увреждания БЪЛГАРИЯ
 • Спортна асоциация за хора с увреждания Риека  ХЪРВАТИЯ
 • Университет “Инону” – Училище за физическо възпитание и спорт ТУРЦИЯ
 • VAEV – Асоциация за обучители-доброволци Виена АВСТРИЯ

 

                    

ssariyska@abv.bg                     www.st4all.eu                  fb.me/ST4ALL

 

 

   


 

Проект „Спорт за всички“ възроди българските игри на открито в СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Пловдив

 

 

 

 

 


 

Спортни игри на открито в  СУ Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Пловдив ще събират ученици от първи до дванайсети клас, за да ги приобщят. Училището разкраси голямото си външно игрище с играните от поколения български деца: „Дама“, „Не се сърди човече“ и „Стълбички“.

Идеята за инициативата е на учителите Николина Грудева и Силва Икимова. Тя е част от международния проект “Sport 4 All” (Спорт за всички), финансиран от програмата „Еразъм+“. Програмата е насочена към учениците на възраст между 7 и 18 години, между които деца с увреждания и  живеещите в отдалечени райони.

Целта е адаптирането и приобщаването на децата със специални образователни потребности в средата на масовото училище. Затова и игрите на спортната площадка в СУ „Св. Паисий Хилендарски“ са адаптирани към различните потребности на  ученици.

Във всяка от тях има и по-лесна част за децата, които се затрудняват в условието на играта. По този начин се осъществява най-важната от целите на проект “Sport 4 All” (Спорт за всички) – приобщаване на всички деца и осигуряване на условия да спортуват заедно. Игрите са оформени с ярки, привличащи вниманието и желанието за игра, цветове от целия екип учители по физическо възпитание на спортното игрище в гимназията. Нововъведение е линията на баланса. По нея децата могат да вървят, както напред, така и назад и по този начин да развиват уменията си за балансиране. Останалите игри са за развитие на двигателните качества, за бързина, сръчност и ловкост.

Старата българска игра „Не се сърди човече“ ще развива уменията за работа в екип на децата, както и тяхното търпение и толерантност. Качества, заложени в новата насоченост на европейското образование. Нововъведенията на спортната площадка част от проект “Sport 4 All” (Спорт за всички) ще се използват в часовете по физическо възпитание и в групите за целодневно обучение. Очаква се директорът на училището Илия Къртев да даде старт на игрите в началото на новата учебна година.

виж видео: https://drive.google.com/file/d/1QgbU5ljFbTH2dvn92NVScK7-HfDFfRbk/preview