Правилници

 1. Правилник за дейността на СУ “Св. Паисий Хилендарски” 2023-2024 г. /виж тук/
 2. Форми на обучение през учебната 2023-2024 /виж тук/
 3. Организация на учебния ден за учебната 2023-2024 г.  /виж тук/
 4. Етичен кодекс 2023-2024 г. /виж тук/
 5. Годишен план за дейността на училището 2023-2024 г. /виж тук/
 6. План-програма за безопасност на движение по пътищата  2023-2024 г. /виж тук/
 7. Стратегия за развитие на СУ „Свети Паисий Хилендарски“  за периода 2021 – 2024 г. /виж тук/
 8. Правила за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда в облака – Google Workspace  за учебната 2023-2024 г. /виж тук/
 9. Училищен механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците в училище 2023-2024 г. /виж тук/
 10. Единни правила за служители, родители и ученици на СУ „Св. Паисий Хилендарски“, свързани със случаите на тормоз 2023-2024 г. /виж тук/
 11. План за квалификационна дейност 2023-2024 г. /виж тук/