DIPCE

На 8.11.2021г. представихме проекта на 26 ученици от 8 клас (14 годишни) от СУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив, които са първата иновативна паралелка в училището, която се обучава по всички предмети чрез Chrombook по модела 1:1.

Учениците изгледаха презентацията на проекта с интерес, запознаха се с целите, задачите и интелектуалните резултати и зададоха въпроси, свързани с работата и изпълнението на предстоящите дейности, като изразиха желание да участват и да помогнат за осъществяването им.

Срещата се проведе онлайн, поради пандемията Ковид-19.

На 17.11.2021г. проектът беше представен на събитието „MyHUB – практики за включване, инструменти, ресурси и методи за педагогическия персонал във формалните и неформалните образователни институции“ , в което имаше участници от различни държави.

Участниците бяха запознати с целите, целевите групи, бенифициентите, както и с интелектуалните резултати на проекта. 

Срещата се проведе онлайн, поради пандемичната ситуация.

На 31.03.2022г. представихме проекта на ученици, обучаващи се в иновативни паралелки и учители от СУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив.

Бяха представени целите, задачите и интелектуалните резултати на проекта. На присъстващите бяха раздадени брошури и флайъри.

По проекта провеждаме и най-разнообразни занятия и дейности, свързани с разпространението и реализирането му. Ето няколко снимки: