ДЗИ

ВАЖНО ЗА ДЗИ, СЕСИЯ: МАЙ-ЮНИ 2024 Г.

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити 2023/2024 г. (виж тук)

График на дейностите ДЗИ 2024 г (виж тук)

За родителите (виж тук)

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ:

Сесия май-юни 2024 г.

06.02.2024 – 21.02.2024г.

Сесия август-септември 2024 г.

26.06.2024 – 11.07.2024г.

Забележка: Зрелостниците от випуск 2023-2024 г. подават заявленията си за допускане до ДЗИ за сесия май-юни чрез класния си ръководител.Завършилите в предишни години подават заявленията си в канцеларията на гимназията – лично.

Държавни зрелостни изпити 2024 година

Заповед № РД09-2046/28.08.2023 г. за определяне дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация през учебната 2023/2024 година (публ. 01.09.2023 г.) (Виж тук)

График на дейностите за учебната 2023/2024 г. (Виж тук)