AI-TOP по програма „ЕРАЗЪМ+“

На 01.09.2020 г.  СУ „Св. Паисий Хилендарски” се включи в международен проект „AI-TOP“ по програмата „Еразъм+“. Продължителността на проекта е 36  месеца.

Разпространение на проекта

На 21.06.2021г. екипът на проекта към СУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив, България посети етнографски комплекс „Златоград“, който се намира в Южна България, с цел разпространение на проекта „AI-TOP”. На срещата присъстваха музейни работници, един психолог, един родител и учители. Запознахме всички присъстващи със задачите, целите и интелектуалните продукти на проекта. Предоставихме и сайта на проекта.

Присъстващите споделиха, че мигранти от Златоград в САЩ създават неправителствена организация в родния си град с цел да помагат на деца аутисти от общината.

Разпространение на проекта

На 27.06.2021г. екипът на проекта към СУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив, България посети град Трявна, който се намира в Северна България, с цел разпространение на проекта „AI-TOP”. На срещата присъстваха музейни работници, университетски преподаватели, един родител и учители. Запознахме всички присъстващи със задачите, целите и интелектуалните продукти на проекта. Предоставихме сайта на проекта и раздадохме брошури. Състоя се дискусия, в която се обсъдиха възможностите за обхващане на повече деца с аутизъм и ползите, които биха имали те, техните родители и преподаватели от изследванията и резултатите от проекта. Всички присъстващи показаха интерес и споделиха своето мнение и идеи, свързани с осъществяването и постигането на целите на проекта.

Разпространение на проекта

На 30.06.2021г. екипът на проект „AI–TOP“ към СУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив, България запозна учители от училището, преподаващи на ученици от 7 до 14 годишна възраст, с целите, задачите и бенефициентите на проекта и им предостави сайта и фейсбук страницата на проекта.

След запознаването и подробното разглеждане на раздадените брошури, учителите споделиха, че материалите, които ще бъдат споделени в сайта на проекта ще им бъдат от голяма полза, и че ще очакват с нетърпение събраните добри практики от екипите на другите държави.

Срещата беше организирана при спазване на всички мерки в ситуация на Ковид-19.

Разпространение на проекта

На 15.07.2021г. екипът на проект „AI – TOP“ към СУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив, България, раздаде брошури на учители от 81-во Столично училище в „Младост“ 3, преподаващи на ученици от 7 до 10 годишна възраст, и на студенти от Бургаския университет, които организират и провеждат занимания на лагерници в комплекс „Хелиос“, гр. Приморско. Бяха разгледани и обсъдени целите, задачите и бенефициентите на проекта. Специално внимание се обърна и на сайта и фейсбук страницата на проекта.

След подробното разглеждане на раздадените брошури, учителите и студентите споделиха, че материалите, които ще бъдат споделени в сайта на проекта ще им бъдат от голяма полза, и че ще очакват с нетърпение събраните добри практики от екипите на различните държави, тъй като в България обучението на деца със специални образователни потребности в масовите училища е новост.

Разпространение на проекта

      На 16.07.2021г. екипът на проект „AI – TOP“ към СУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив, България, организира среща с:

– учители от ОУ „Алеко Константинов“, гр. Пловдив;

– терапевт от Окръжна болница – Бургас;

– инструктор за деца в училище „Милениум“, гр. София;

– учител, работещ в Център за работа с малки деца – кооператив, гр. София

– туроператор, организиращ детски лагери от Варна.

      Тази среща се състоя в гр. Приморско, в базата на комплекс „Хелиос“, където почиват само деца с техните ръководители. Провеждат се и много извънкласни мероприятия. Екипът раздаде брошури и запозна колегията с целите, задачите и бенефициентите на проекта. Специално внимание се обърна на сайта и фейсбук страницата на проекта.

      След като ни изслушаха и разгледаха брошурите, присъстващите споделиха, че материалите, които ще бъдат публикувани на сайта на проекта ще бъдат много полезни, и че ще очакват с нетърпение събраните добри практики от екипите на различните държави, тъй като всички те имат нужда от такива практики, защото в последните години се налага да се работи все повече и повече с деца с аутизъм.    

Разпространение на проекта

На 17.07.2021г. екипът на проект „AI-TOP“ към СУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив, България, проведе среща с треньори от Академия за бойни изкуства, гр. Бургас, работещи с деца от 7 до 15 годишна възраст. Срещата се състоя в гр. Приморско в базата на комплекс „Хелиос“, където учениците тренираха и почиваха.

Екипът към проекта раздаде брошури и запозна участниците с целите, задачите и бенефициентите на проекта. Специално внимание беше обърнато на сайта и на фейсбук страницата на проекта.

След като проектът беше представен и брошурите бяха разгледани, присъстващите споделиха, че материалите ще им бъдат много полезни, защото работят с деца със специални образователни потребности, и че в едната група имат три деца с аутизъм, които тренират бойни изкуства по 20 минути на ден. Уговорихме се да поддържаме контакти, за да  черпят информация как да подобрят работата си с тези и други деца и как по-лесно да ги приобщават в групата.

Срещата беше проведена съобразно всички превантивни мерки, свързани с Ковид пандемията.

Разпространение на проекта

На 8.11.2021г. представихме проекта на 26 ученици от 8 клас (14 годишни) от СУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив, които са първата иновативна паралелка в училището, която се обучава по всички предмети чрез Chrombook по модела 1:1.

Учениците изгледаха презентацията на проекта с интерес, запознаха се с целите, задачите и интелектуалните резултати и зададоха въпроси, свързани с работата и изпълнението на предстоящите дейности, като изразиха желание да участват и да помогнат за осъществяването им.

Срещата се проведе онлайн, поради пандемията Ковид-19.

()