Inclusive ambassadors

СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – посланик на приобщаващото образование
На централно място в училище е изготвен кът на проектите, където всички ученици, учители, родители и гости на училището могат да видят основна информация за проектите.

На 2.09.2020г. се проведе ФИНАЛНО СЪБИТИЕ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ “Предизвикателства пред съвременното дистанционно приобщаващо образование и обучение” в рамките на Европейски проект „Посланици на приобщаващото обучение”  по програма „Eразъм +“, мярка „Стратегически партньорства за разработване на иновации в училищното образование. На събитието бяха представени интелектуалните резултати и присъстваха партньорите по проекта, както и гости от други организации и училища.  


За проекта