Административни услуги по електронен път

Попълнени и сканирани документи от заявителите може да се изпращат на електронната поща на училището: info-1690154@edu.mon.bg

  1. Заявление за отсъствие до 15 учебни дни (виж тук)
  2. Заявления за стипендия (виж тук)
  3. Заявление за записване на ученик в училището (виж тук)
  4. Преместване на ученици в държавните и общински училища (виж тук)
  5. Заявление за изгубен документ (виж тук)