ДАЗД връчи на училището Отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство“