ДАЗД връчи на училището Отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство“

(виж цялата статия тук)

()