Прием осми клас

Информация за закупуване на униформи на ученици приети в СУ „Св. П. Хилендарски“ може да намерите тук.

 

 

Държавен план-прием в VIII клас

учебна 2024-2025 година