Обучение на педагогическите специалисти

Tема: Иновационни стратегии и подходи за подобряване на педагогическите процеси в училищната организация (с акцент върху персонализираното обучение)

Място: СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – Пловдив

Дати: 18 и 19 април 2024 г.

Начало и продължителност: 13.30 часа, 4 академични часа присъствено на ден

Наименование на обучителната организация: ДКПРПС към ПУ „Паисий Хилендарски“ – Пловдив

Брой педагогически специалисти, заявили желание: 20 


Тема: STEM образование с програмата на INTEL „Умения за иновации“

Място: СУ „Св. Паисий Хилендарски“, Пловдив

Дати: 4 и 5 април 2024 г.

Начало и продължителност: 9.00 до 16.00 часа, 16 академични часа

Наименование на обучителната организация: Център за творческо обучение

Брой педагогически специалисти, заявили желание: 22 


Тема: Умения за презентиране

Място: ЦТО, гр. Пловдив, Бизнес център “Рилон”, бул. “Христо Ботев” №92 В, ет. 1

Дати: 4 и 5 април 2024 г.

Начало и продължителност: 9.00 до 16.00 часа, 16 академични часа

Наименование на обучителната организация: Център за творческо обучение

Брой педагогически специалисти, заявили желание: 10 


Тема: Дигитално асистирано преподаване с включване на изкуствен интелект

Място: СУ „Св. Паисий Хилендарски“, Пловдив

Дата: 1 март 2024 г.

Начало и продължителност: Първа група 10.00 – 12.10, Втора група 12.45 –14.30

Наименование на обучителната организация: Борис Михайлов – вътрешноучилищен обучител 

Брой педагогически специалисти, заявили желание: 67 


Тема: „Инструменти за привлекателно образование“ – един кредит

Място: СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – Пловдив

Дата: 5.02.2024 г.

Начало и продължителност: 09.00 часа – 8 присъствени академични часа.

Наименование на обучителната организация: Център за творчески обучение

Брой на педагогическите специалисти, заявили желание: 22


2023 г.


Дати: 18 и 20.10.2023 г.

Тема: Организация на учебния процес по модела 1:1

Място: СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – Пловдив

Начало и продължителност: от 15.30 ч. до 18.30 ч. 

Наименование на обучителната организация: Център за творческо обучение

Броя на педагогическите специалисти, заявили желание: 22

Тема: „Как да се подготвим за атестиране? Портфолио в няколко стъпки“ – един кредит

МястоХотел „Калина Гардън“, Слънчев бряг

Дати: 29–30.08.2023 г.

Начало и продължителност14.00 часа на 29.08.2023 г. – 8 присъствени академични часа. 

Наименование на обучителната организация: „ОРАК-ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД

Брой на педагогическите специалисти, заявили желание50


Тема: „Споделяне на собствена педагогическа практика за преодоляване на установени чрез анализ дефицити на учениците в овладяването на компетентности.“ 

МястоХотел „Калина Гардън“, Слънчев бряг

Дати: 30–31.08.2023 г.

Начало и продължителност: 14.00 часа на 30.08.2023 г. – 8 присъствени академични часа. 

Наименование на обучителната организация: вътрешноинституциолална квалификация

Брой на педагогическите специалисти, заявили желание: 50


Тема: „Компетентностно ориентиран подход в STEM (STEAM) обучението“

Място: СУ „Св. Паисий Хилендарски“

Дата: 08.07.2023 г.

Начало и продължителност: 10.00 ч. – 8 присъствени академични часа

Наименование на обучителната организация: „РААБЕ

Брой на педагогическите специалисти, заявили желание: 19


Тема: „Обучение на членовете на училищните комисии и на служебните лица за провеждането на ДЗИ, сесия май–юни, и на НВО в края на IV клас за учебната 2022–2023 г.“, форма на обучение „Работна среща – инструктаж“

Място: СУ „Св. Паисий Хилендарски“

Дата: 10.05.2023 г. 

Начало: 12.30 ч. и 13.20 ч.

Тема: „Обучение на членовете на училищните комисии и на служебните лица за провеждането на НВО в края на  VII клас и в края на Х клас за учебната 2022–2023 г.“, форма на обучение „Работна среща – инструктаж“

Място: СУ „Св. Паисий Хилендарски“

Дата: 15.05.2023 г. 

Начало: 12.30 ч. и 13.20 ч.


Тема: „STEM–базирано обучение на децата и учениците като основа за успех в училище и извън него“

Място: СУ „Св. Паисий Хилендарски“

Период: 01.02.2023 г. 

Начало и край: 9.30 ч., 16.15 ч.

Наименование на обучителната организация: Институт за човешки ресурси

Брой на педагогическите специалисти, заявили желание: 66


2022 г.


Сряда 7.12.2022 Участие на учителите с добри практики за насърчаване на четенето в блога „Ние четем“

„Тетрадка за приятелства в писма и стихове“ – проектна екипна работа 4 г клас, каб. В2 „Литературно четене с гост – писател“ – библиотечен кът, 9.20–10.50

Четвъртък 8.12.2022„Участие на учителите с добри практики за насърчаване на четенето в блога „Ние четем“: „Приказни закачки“ – 2а клас, 14.00 часа

Петък 9.12.2022„Прилагане на техники за справяне с агресията в училищна среда“: „Важните неща“ – открита практика в 4 г. клас, 11.50, каб. В2

Сряда 14.12.2022„Участие на учителите с добри практики за насърчаване на четенето в блога „Ние четем“: Тържествено отбелязване на 50 години от смъртта и 120 години от рождението на Ангел Каралийчев – 3а, б , в класове, 13.30 ч., малък физкултурен салон

Понеделник 19.12.2022„Участие на учителите с добри практики за насърчаване на четенето в блога „Ние четем“: „Ако аз бях автор на…., краят щеше да е….“, открит урок в 4.б клас, 8.20 ч.

Вторник 20.12.2022 „Прилагане на техники за справяне с агресията в училищна среда“ -8.б клас, каб. 12


Oбучения:

Тема: „Съвременни методи на преподаване – компетентностен подход и проектобазирано обучение за повишаване мотивацията за учене

Място: СУ „Св. Паисий Хилендарски“

Период: 25, 28 и 29 ноември 2022 г. – присъствени 8 академични часа

Начало и край: първа смяна: 10.30 – 12.30, втора смяна: 14.00 – 16.00

Наименование на обучителната организация: „КРЕАТИВНОСТ“ ЕООД

Брой на педагогическите специалисти, заявили желание: 86


Тема: „Тиймбилдинг за преодоляване на стреса сред педагогическите специалисти“

Място: хотел „Камелия“, КК Пампорово

Период: 12–13.09.2022 г. 

Начало и край: 10.00 ч., 16.00 ч.

Наименование на обучителната организация: вътрешноинституционална квалификация

Брой на педагогическите специалисти, заявили желание: 60


Тема: „Усвояване на техники за справяне с агресията в училищна среда“

Място: СУ „Св. Паисий Хилендарски“

Период: 05.07.2022 г. – присъствени 8 академични часа

Начало и край: 10.00 – 16.00

Наименование на обучителната организация: ИНСТИТУТ ЗА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Брой на педагогическите специалисти, заявили желание: 46


Тема: „Проектно–базирано обучение с интегриране на информационните технологии“

Място: синхронно обучение в електронна среда

Период: 25.05.2022 г. – присъствени 8 академични часа

Начало и край: 9.00 – 16.00

Наименование на обучителната организация: РААБЕ БЪЛГАРИЯ ООД

Брой на педагогическите специалисти, заявили желание: 33