Учебни планове


за учебната 2023/2024 година

 1. Учебен план за  I клас: I a клас, I б клас, I в клас
 2. Учебен план за II клас: II a клас, II б клас, II в клас
 3. Учебен план за III клас: III a клас, III б клас, III в клас
 4. Учебен план за IV клас: IV a клас, IV б клас, IV в клас
 5. Учебен план за V клас:  V a клас, V б клас, V в клас
 6. Учебен план за VI клас:  VI a клас, VI б клас, VI в клас, VI г клас
 7. Учебен план за VII клас:  VII a клас, VII б клас, VII в клас, VII г клас
 8. Учебен план за VIII клас: VIII а клас, VIII б клас, VIII в клас
 9. Учебен план за IX клас: IX a клас, IX б клас, IX в клас
 10. Учебен план за X клас: X а клас, X б клас, X в клас
 11. Учебен план за XI клас: XI а клас, XI б клас, XI в клас
 12. Учебен план за XII клас: XII а клас, XII б клас, XII в клас