График по Схема „Училищно мляко“

И през 2023/2024 учебна година учениците от училището ще получават плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти по двете европейски схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“. Освен конвенционално произведени пресни плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти, на децата ще се доставят и биологични продукти и пчелен мед. Доставките за училището се изпълняват от „ЕКСПРЕС – Д“ ООД по график.