Прием първи клас

Уважаеми родители,

Приемът на ученици в първи клас в общинските училища  на град Пловдив ще се
осъществи чрез система за електронно централизирано класиране и записване.
Системата за прием в първи клас е достъпна за родителите на

адрес priem.plovdiv.bg. 

Ръководство за родителя може да намерите на: https://priem.plovdiv.bg/user_guide


ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024-2025 ГОДИНА (виж тук)

ЗАПОВЕД ЗА УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2024-2025 ГОДИНА (виж тук)

*С решение на ПС