ПРОМЯНА НА СМЕНИТЕ САМО ЗА 12.06.24 г

Уважаеми родители,

Учебните смени на 12.06.2024 г. (сряда) ще бъдат както следва:
ПЪРВА СМЯНА
Учениците от V до VII клас – начало на учебните занятия 7:30 часа

ВТОРА СМЯНА
Учениците от VIII до XII клас – начало на учебните занятия 13:30 часа

За учениците от НАЧАЛЕН ЕТАП разписанието на учебните смени
остава непроменено както следва:

IV клас – 7:30 часа


Учебният процес се възстановява на 13 юни 2024 г. по утвърденото
седмично разписание за втория учебен срок.

От ръководството