Martial Arts

От 01.IX.2017 г.  СУ „Св. Паисий Хилендарски”  се  включи  в  международен проект  Martial Arts  към  Европейската програма за образование  Еразъм +.

Неговата  продължителност е  24  месеца.

martial-arts
Еразъм +
Martial Arts
  Бойните изкуства като инструмент
за приобщаване

Основната цел на проекта е да обучи преподаватели на деца и младежи, включително и такива с увреждания, представяйки бойните изкуства като стимул за включване на младежи, независимо от тяхната възраст, раса, пол или способности.

За повече информация посетете сайта на проекта: www.inclusivemartialarts.eu