ЗАПОЗНАВАНЕ С ИНДИВИДУАЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТИТЕ – НВО – 7.КЛАС

Уважаеми родители и ученици,

Уведомявам Ви, че запознаването  с оценените писмени работи на учениците от VII клас, явили се на НВО по БЕЛ и по математика, ще се осъществи както следва:

  • БЕЛ: в Спортно училище „Васил Левски“, Пловдив, бул. „Шести септември“ № 1
    • 2 юли 2024 г. от 14.00 до 17.00 ч.
    • 3 юли и 4 юли 2024 г. от 9.00 до 17.00 ч.
  • Математика: в СУ „Св. Константин-Кирил Философ“, Пловдив, ул. „Георги Кондолов“ № 44-А.
    • 2 юли 2024 г. от 14.00 до 17.00 ч.
    • 3 юли и 4 юли 2024 г. от 9.00 до 17.00 ч.

За запознаване на ученика с оценената индивидуална работа се прилага процедурата по Правилата за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на НВО в края VII клас през учебната 2023/2024 г., съгласно които учениците в присъствието на родител или настойник могат да се запознаят с оценената индивидуална работа в присъствие на член на Регионалната комисия за проверка и оценка на изпитните работи, като:

– ученикът и неговият родител виждат сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки един отговор;

– сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата;

– не се допуска разглеждане на други изпитни работи.

При възникнала необходимост от сверяване на оригинална писмената работа със сканираното ѝ изображение ученикът подава писмено искане до председателя на РКПОИР в срок до 04.07.2024 г.

От ръководството