ЗАПОЗНАВАНЕ С ОЦЕНЕНИТЕ ПИСМЕНИ РАБОТИ ОТ НВО – X КЛАС

Уважаеми родители и ученици,
Уведомявам Ви, че запознаването  с оценените писмени работи на учениците от X клас,
явили се на НВО по БЕЛ и по математика, ще се осъществи както следва:
 БЕЛ: на 25 и 26 юни 2024 г. от 9.00 до 17.00 ч. в Спортно училище „Васил
Левски“, Пловдив, бул. „Шести септември“ № 1.
 Математика: 25 и 26 юни 2024 г. от 9.00 до 17.00 ч. в СУ „Св. Константин-
Кирил Философ“, Пловдив, ул. „Георги Кондолов“ № 44-А.
За запознаване на ученика с оценената индивидуална работа се прилага процедурата по
Правилата за информационна сигурност при организацията, провеждането и
оценяването на НВО в края Х клас през учебната 2023/2024 г., съгласно които ученикът
може да се запознае с оценената индивидуална работа в присъствие на член на
Регионалната комисия за проверка и оценка на изпитните работи, като:
– ученикът вижда сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки
един отговор;
– сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и
изнасяно от залата;
– не се допуска разглеждане на други изпитни работи.

От ръководството