ПАНАИР НА ПРОТОТИПИ ПО ИНОВАЦИЯ „ДИЗАЙН МИСЛЕНЕ“

 Дизайн мисленето е процес, който насърчава творческото мислене и решаването на проблеми.

В края на годината иновативните паралелки представиха своите новаторски идеи на разгледани проблеми чрез прототипи.

Създадоха “Здравно букварче“, книжка „Как да помогнем на бездомните животни?“, „Рекламна брошура от отпадъчни материали“, „Говорещ знак за пешеходци и светеща пешеходна пътека“, „Робот, който насочва въздушна струя, за да паднат листата и след това ги всмуква, за да ги събере“, „Къщичка за насекоми“, „Водна стена“, „Защитена морска зона с водочистач“, „Здравословна читанка“.

Учениците се ангажират с реални проблеми и предизвикателства. Фокусират се  върху опазване на природата и здравословния начин на живот.

 Тестват своите прототипи, получават обратна връзка, подобряват ги и ги усъвършенстват.

Методът „Дизайн мислене“ не само развива творческото мислене на учениците, но и ги ангажира с реални проблеми и предизвикателства. За родителите този подход е полезен, тъй като им помага да разберат как мислят децата им и как могат да ги подкрепят в развитието им по време на учебния процес.