ДЗИ – ЗАПОЗНАВАНЕ С ОЦЕНКАТА

При желание зрелостниците могат да се запознаят с оценената си изпитна работа от ДЗИ, сесия
май-юни 2024 г., срещу документ за самоличност, в сградата на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ град
Пловдив, ул. „Родопи“ № 48, ет. 3., каб. 28.

РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА:
на 10.06. и на 12. 06. 2023 г. от 14:00 ч. до 16:30 ч.
Място: каб. 28, етаж 3
на 11.06.2024 г. от 9:00 ч. до 16:00 ч.
Място: каб. 28, етаж 3.