СВЕТОВНИЯТ ДЕН НА ВОДАТА В ПРИКАЗНИ ИСТОРИИ

На 22 март, ученици от III В клас при СУ „Св. Паисий Хилендарски“ под ръководството на класния ръководител Гергана Ангелова отбелязаха Световния ден на водата със специално подготвени приказки за пътешествието на водната капчица. Историите разказаха колко важна е водата за живота на планетата и за нуждата от нейното опазване. Като отговор на предизвикателството от госпожа Милослава Михайлова, представител на РИОСВ – гр. Пловдив, учениците прочетоха различни приказки, в които водата преминава през различни етапи на своето пътешествие: изпарение, облаци, валежи, оттичане в реките и моретата и срещите ѝ с различни обитатели на природата.  Много настроение създадоха учениците от II Б клас с танц на дъждовните капки, подготвен от класния  ръководител Антоанета Йшкова.

Особен интерес предизвика филма „Флупи и водата“, представен от госпожа Михайлова.

Накрая заместник-директорът д-р Цветана Димитрова поздрави всички присъстващи на събитието и изказа своето задоволство от изявата.