Класиран за свободното място „ Учител ООУП в гимназиален етап – математика“

Кандидат с вх. № ЧР – 01-4101/18.03.2024 г.

Молим класирания кандидат да се яви на 22.03.2024 г. в канцеларията на ЗАС за подписване на трудов договор, като носи оригиналите на представените документи.

С благодарност към всички, проявили интерес към обявеното свободно място!