ВРЪЧВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВАТА ЗА ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VII КЛАС 

Уважаеми родители и ученици,

Връчването на свидетелствата за завършено основно образование
на учениците от VII клас ще се състои на 5 юли 2024 г. от 10.00 ч.
на амфитеатъра в двора на училището.
Заповядайте!

От ръководството