ПРИРОДАТА В МОЯ РОДЕН КРАЙ

Учениците от 1. В клас представиха своите умения по темата “Природата в моя роден край” в урок по родинознание. В него бяха приложени иновативни практики за работа по метода “Дизайн мислене”. 

Малките първокласници  изработиха проекти за природните забележителности в родния край и  направиха проучване сред родители, медицински лица и ученици на тема: “Опазваме ли природната среда?”. Те анализираха внимателно резултатите, дискутираха по темата и констатираха проблем, за който предложиха множество решения. Работейки екипно, децата изработиха прототипи на стикери за торбички “Пази природата чиста!” 

Малките изследователи  бяха щастливи от своето решение и удовлетворени от свършената работа.

()