ПРОМЯНА НА СМЕНИТЕ

Уважаеми родители и ученици,

               Обучението на учениците от XII клас, от 01 април 2024 г. (понеделник)  до 04 април 2024 г. (четвъртък) ще се провежда от 7:30 часа  – ПЪРВА СМЯНА по утвърденото седмично разписание за втория учебен срок. 05 април 2024 г. неучебен ден – пролетна ваканция.

                За учениците от I клас до XI клас  – пролетната ваканция е от 01 април 2024 г. до 05 април 2024 г. вкл.

Учебните занятия продължават за  учениците от I клас до XII клас,  от 08 април 2024 г. както следва:

ПЪРВА СМЯНА:

Учениците от VIII до XII клас – начало на учебните занятия 7:30 часа

НАЧАЛЕН ЕТАП

I клас и II клас – начало на учебните занятия 8:00 часа

III клас и IV клас – начало на учебните занятия 7:30 часа

ВТОРА СМЯНА:

Учениците от V до VII клас – начало на учебните занятия 13:30 часа