Откриване на тайните на миналото. Значение на архивите за историята и идентичността

На 26 март 2024 г. учениците от 7 в клас от СУ „Св. Паисий Хилендарски, гр. Пловдив и техният учител г-жа Мирослава Димитрова се пренесоха в миналото, като се потопиха в света на архивите и се запознаха с тяхното значение за историята. 

Групата беше посрещната от г-жа Наташа Костадинова, началник на пловдивския архив и г-жа Велка Кирилова, завеждащ архивохранилищата на архива.

      Учениците разгледаха различни архивни материали, запознаха се с процеса на съхранение на документи и техните методи на подреждане в архивите. С интерес разгледаха архивни единици, свързани с тяхното училище, и се докоснаха до първата летописна книга на училището. 

Урокът подчерта значението на архивите за съвременното общество. В епохата на бързи технологични промени и информационен обмен, опазването на историческото наследство е важен елемент от съхраняването на идентичността и културата на едно общество. Архивите ни водят назад във времето и ни помагат да разберем откъде идваме, какви сме и на къде вървим. 

Извод, до който достигнаха и самите ученици.