20-ТИ МАРТ – СВЕТОВЕН ДЕН НА ПРИКАЗКАТА 

За втора поредна година учениците от 2. А клас с класен ръководител М. Маринова представиха пред гостите си своите знания и умения, придобити в часовете по Занимания по интереси, клуб „Приказка“.

Второкласниците с голямо желание и вълнение разказаха интересни факти за възникването на приказките. Споделиха кои са едни от най-старите приказки в света.

Освен това „проследиха“ театъра и театралното изкуство и неговото развитие в годините.

Родителите аплодираха своите деца, а те с искри в очите им благодариха, че бяха техни гости!