Отчет 2024 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.03.2024 г.