събота, декември 9, 2023
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Изяви

XIV-ти Национални педагогически четения

„Моето педагогическо ежедневие“
24.06 – 26.06.2019 г., гр. Ловеч

Националните педагогическите четения тази година преминаха под надслов „Да запазим усмивката в училище“. Те обединиха 51 добри практики на 70 начални учители от цялата страна, които споделиха своя опит в превръщане на училището в интересна, интерактивна среда за подрастващите.

          Официални гости на събитието бяха: г-жа П. Иванова – Директор на дирекция „Учебници“ в МОН, г-н Е. Начев – началник на РУО – Ловеч, г-жа К. Маринова – кмет на гр. Ловеч, г-н В. Христов – заместник-кмет на гр. Ловеч, проф. д-р Е. Василева – председател на Център „Хуманна педагогика“ и експерти на Регионалните инспекторати по образованието.

          Нашето училище участва в Националните четения със свои представители – преподавателите г-жа Е. Вичева и г-жа П. Близнакова. Представен бе доклад във връзка с проектно базираното обучение от г-жа Близнакова, който бе включен в сборник „Моето педагогическо ежедневие“, издаден със съдействието на МОН, РУО – Ловеч и Център „Хуманна педагогика“.