понеделник, декември 11, 2023
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Дейности

V-та конференция на началните учители от област Пловдив

На 29 и 30.03.2019 г. бе проведена юбилейната V-та конференция на началните учители от област Пловдив. В нея участваха 142 начални учители от 63 училища. Конференцията бе открита от Иванка Киркова – началник на РУО – Пловдив, а акцентите бяха поставени от В. Атанасова и М. Механджиева – старши експерти за обучението в начален етап. В нея участваха преподаватели от СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – П. Близнакова, Н. Грудева, А. Йошкова и Г. Ангелова. Г-жа П. Близнакова сподели своя педагогически опит чрез презентация на тема: „Първо българско царство през погледа на четвъртокласниците – проектно базирано обучение като фактор за активно учене“, включена в електронен сборник „Активното учене – създаване на креативна среда в урока“, публикуван в електронната платформа https://goo.gl/nPbtqd  Събитието е отбелязано в сайта на РУО Пловдив на елекронен адрес: http://www.ruobg.com/news/read/id/1615