Профил на купувача


ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА

за избор на фирми по схемите  „Училищен плод“ и“Училищно мляко“ за учебната 2019/2020 г. (виж тук)

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СХЕМИТЕ „Училищен плод“ И „Училищно мляко“

Във връзка с набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебната 2019/2020 г., моля разгледайте Обявлението със срокове и изисквания към кандидатите за участие:

Обявление за набиране на предложения по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“.

Телефон и лице за контакт Росен Събчев, тел. 089 908 92 48.