Съобщения

Oбщински кръг на олимпиадата по български език и литература

Уважаеми ученици и родители,

На 22.01.2022 г. (събота) от 9.00 ч. ще се проведе общинският кръг на олимпиадата по български език и литература. Учениците участници да се явят в сградата на училището най-късно в 8:45 часа.
Преди започването на олимпиадата и след приключване на олимпиадата учениците спазват дистанция от 1,5 метра помежду си и не се струпват на групички както в сградата на училището, така и в двора и прилежащите на училището територии.
Ученикът влиза в сградата на училището с лично предпазно средство и документ за самоличност.

ОТ КОМИСИЯТА ПО ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИ КРЪГ
НА ОЛИМПИАДАТА ПО БЕЛ