AI-TOP по програма „ЕРАЗЪМ+“

На 01.09.2020 г.  СУ „Св. Паисий Хилендарски” се включи в международен проект „AI-TOP“ по програмата „Еразъм+“. Продължителността на проекта е 36  месеца.