Отчет 2023 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2023 г.

Отчет за касовото изпълнение към 30.09.2023 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2023 г.


Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2023 г.