Отчет 2022 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2022 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2022 г.


Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2022 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2022 г.