Отчет 2021 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2021 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2021 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2021 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2021 г.