Отчет 2020 г.

Отчет 01.01.2020 -31.12.2020Отчетът е приет на общо събрание проведено на 20.01.2021 г.


Отчет 01.01.2020 -30.09.2020


Отчетът е приет на общо събрание проведено на 29.10.2020 г.

Отчет 01.01.2020 -30.06.2020Отчет 01.01.2020 -31.03.2020