КЛАСИРАНЕ ЗА ОБЯВЕНОТО СВОБОДНО МЯСТО  ЗА ДЛЪЖНОСТТА  „УЧИТЕЛ ПО СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА – ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН“

Класиран кандидат:

Вх. № ЧР-01-7883/02.07.2024г.

Класираният кандидат се кани да се яви на 15.07.2024 г. от 8:30 до 16:30 ч. в канцеларията на ЗАС за подписване на трудов договор, като носи оригиналите на представените документи.

С благодарност към всички, явили се на събеседването!