СЪОБЩЕНИЕ ЗА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

Родителските срещи през април-май 2024 г. ще се проведат както следва:

На 26.04.2024 г.(петък) родителска среща за  

I, II, III клас

Начало: 18:00 часа

Място: класните стаи

V, VI клас

Начало: 18:45 часа

Място: класните стаи

VIII, IX  и XI клас

Начало: 18:45 часа

Място: за VIII клас – класните стаи;

IXа – 40 каб.               XIа – 31 каб.
IXб – 25 каб.               XIб – 22 каб.
IXв – 26 каб.               XIв – 28 каб.

На 08.05.2024 г. (сряда) родителска среща за  

IV клас

Начало: 18:00 часа

Място: класните стаи


VII и X клас

Начало: 19:30 часа

Място: класните стаи

От ръководството

()