ПРОБЕН ИЗПИТ НВО – МАТЕМАТИКА, Х КЛАС

Уважаеми родители,
На 19 април 2024 г. (петък) от 13.00 ч. ще се проведе пробен изпит по
формата на НВО – МАТЕМАТИКА, за X клас.
Учениците заемат местата си в определените класни стаи до 12:50ч.

Изпитът е безплатен и е само за учениците от СУ „Св. П.Хилендарски“ –
Пловдив.

От ръководството! ()