ПРАЗНИК НА БУКВИТЕ

Учениците от 1. в клас поканиха на своя „Празник на буквите“ всички родители, учители и Директора на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – г-жа Душкова, за да покажат, че вече са грамотни. С много песни, танци и стихове премина тържеството на първокласниците, а родителите бяха щастливи да видят уменията на своите деца. Изненада за гостите беше сценката “ Трите пеперудки“, с която учениците демонстрираха своя талант. 

Празненството завърши с раздаване на удостоверения за грамотност от д-р Ирена Душкова, изненади от родителите и послание от класния ръководител и учител ГЦОУД.