Класиране за свободното място„Учител по биология и здравно образование“

На първо място е класиран кандидат:
Вх. № ЧР-01-4142/20.03.2024

С благодарност към всички, проявили интерес към обявените свободни места!