Дейности

1-ви декември – Световен ден на борбата със СПИН

Във връзка с Анти – СПИН кампанията, представители на ученическия съвет с помощта на педагогическия съветник г-жа Елена Дингилска влязоха в часовете на учениците от гимназиален етап. Обясняваха какъв ден е 1-ви декември, раздавайки малки книжки с подробни описания за това какво представлява СПИН, как да се предпазим от вируса, какви опасни болести могат да се предават по полов път. Раздадоха се презервативи. Излъчи се радиопредаване, свързано с превенцията на СПИН. Учениците от 11в клас представиха интересна презентация за болестите, предавани по полов път. По коридорите на училището бяха поставени различни табла относно опасния вирус.