Съобщения

СЪСТЕЗАНИЕ „С ПЛАМЪКА НА ПАИСИЙ“

УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО

ПРИ

СУ “СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ – ПЛОВДИВ

ОРГАНИЗИРА

СЪСТЕЗАНИЕ „С ПЛАМЪКА НА ПАИСИЙ“

ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ IV КЛАС

  • по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – на 13 април /събота/ от 10 часа; продължителност: 45 минути;
  • по МАТЕМАТИKA – на 13 април /събота/ от 10 часа; продължителност: 45 минути;
  • по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА и по МАТЕМАТИКА – на 13 април /събота/ от 10 часа; продължителност: 2 x 45 минути.


Таксата за всяко от състезанията е 10 лв.

В административна служба /ет.2, стая 13/ можете да подадете заявление за участие, както да заплатите и таксата за участие. Заявление можете да  изтеглите от сайта на училището до 11 април 2019 г. (изтегли заявление)

В случай на нежелание резултатите на ученик да бъдат оповестени публично, родителят попълва декларация по образец.

Резултатите от състезанията могат да бъдат използвани за селекция при приема в V клас, ако са подадени повече заявления от допустимия брой за паралелките.

Участниците в състезанията да бъдат в двора на училището в 9:30 ч. с лични карти.