Дейности

Състезание на тема „Моят домашен любимец“

На 10.11.2022г. се състоя вътрешноинституционално състезание на тема „Моят домашен любимец“. Ученици от VIIIа и VIIIб клас направиха презентации за техните домашни любимци на английски език. Учениците от VIIIб клас разгледаха и прочетоха презентациите на VIIIа клас, а учениците от VIIIб клас – тези на VIIIа. След гласуване се излъчиха по трима победители от всеки клас в три различни категории. Победителите получиха грамоти!