Съобщения

Съобщение IV класиране

За  IV – то класиране, училищното ръководство обявява 1 /едно/ свободно място за след завършено основно образование в паралелка „Софтуерни и хардуерни науки“.

Документи ще се приемат от 21.08.2019 г. до 23.08.2019 г. от 8.30 до 16.30 ч. в стая № 6 ет. 1.

Необходими документи :

  1. Заявление до Директора по образец.
  2. Свидетелство за завършено основно образование – оригинал.
  3. Служебна бележка с резултатите от НВО.

Обявяване на резултатите от класирането ще бъде на 26.08.2019 г. след 11 ч. на сайта и на входа на училището.

Записването ще бъде на 27.08.2019 г. от 8.30 ч.  до 16.30 ч.